HUSK MUNNBIND VED HANDEL I VÅR BUTIKK I MOSS. VED KJØP AV KOMPLETT HJULPAKKE INNGÅR OMLEGGING & AVBALANSERING PÅ FELG UTEN KOSTNAD.
Dekk24

Bestilling- og leveringsvilkår

Dette er butikkens gjeldende bestilling- og kjøpsvilkår. sist oppdatert 10.05.2021.Generelt
Enhver bestilling og leveranse gjøres i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser med mindre det er gjort unntak ved uttrykkelig skriftlig avtale. Nedenstående vilkår skal anvendes på forbruker kjøp , jfr definisjonen i norsk kjøpslov.

Frakt og levering
Vi sender dekk og felger til hele Norge fra kr.599,- Gjelder 4 kolli.
Dette gjelder 4 dekk eller 4 felger og komplette hjulsett. Med hjulsett menes 4 dekk og 4 felger ferdig omlagt og avbalansert.

Varene leveres til Schenker sine terminaler nærmest deg hvor du selv henter varene. Vi sender også til alle bedriftsadresser fra kr.599,-

Ønsker du å få tilsendt varene hjem på døra koster dette kr.199,- i tillegg.
Kontakt oss for levering hjem til deg.

Varer kan også hentes i vår butikk i Moss.

Du vil selv kunne spore varene på Schenker sin nettside ( link til schenker.no) ved hjelp av pakkesporingsnummeret som du vil få tilsendt på e-post når varene dine er sendt. Schenker distribuerer ut varer mandag til fredag mellom kl 08.00 til kl 16.00. Du vil bli kontaktet av Schenker når dine varer er ankommet lokal Schenker terminal


Priser
Alle priser er oppgitt inkl. mva. og miljøavgifter, med mindre annet er nevnt. Den totale kostnaden samt leveringskostnader vil normalt bli oppgitt i handlekurven før bestillingen er foretatt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Sikkerhet og personvern
Alle betalinger med kort foretas i samarbeid med DIBS, vi oppbevarer ingen kredittkortinformasjon hos oss. Betalingene gjennomføres over SSL, som er industristandard for kryptering mellom deg og oss. Ingen kundedata blir delt med tredjeparter, og all informasjon oppbevares i henhold til norsk lov.

Levering
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Dekk24 sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
Kundens plikter:
Den som er registrert som kunde hos Dekk24, er ansvarlig for betaling av de ytelser Dekk24 eller Dekk24 sine samarbeidspartnere leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Dekk24 sin side.

Reklamasjon
Før feil meldes til Dekk24, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Dekk24 har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Dekk24 slik at Dekk24 kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Dekk24 melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler. Det er alltid som minimum 1 års overflategaranti på felger kjøpt hos Dekk24. Hvis felgen har vært påkjørt, har stensprut eller ikke er vedlikeholdt opphører all garanti. Felger med forkrommet overflate eller polert/maskinert overflate med klarlakk er ikke beregnet for norsk vinterklima. Dermed er det ingen overflategaranti på disse ved vinterbruk.

For felger gjelder følgende forbehold og dekkes ikke av garanti:
Skader som følge av steinsprut eller andre ytre påvirkninger.
Skader som følge av feil bruk av verktøy eller feil verktøy.
Skader som følge av bruk av feil vaskemiddel eller vasking med feil redskap.
Skader som måtte oppstå ved feil lagring.
Felger som har polert, polert + klarlakk og chrome overflate skal ikke brukes vinteren og/eller i perioden med salting på veiene.


Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
Det kan kun angres på varer som er i sin originale forpakning. Varene må være uåpnet og produktet skal ikke ha vært tatt i bruk og ikke ha skader oppstått i den perioden de har vært i din varetekt.
*Angreretten gjelder ikke for spesialbestillinger inkl varer som må bestilles fra leverandør utenfor Norge eller varer som bestilles på mål etter kundens ønske.
*Angrerett gjelder ikke på kjøp av felgpakker som er sendt ferdig montert med dekk, da varen ikke ansees som ny om den returneres.
*Angrerett gjelder ikke ved kjøp av felg som er utenfor bilens originale spesifikasjoner, STRO normen eller endring av sporvidde mer enn 15mm.
*Angrerett gjelder ikke om bilen er på noen måte ombygd (forstilling, bakstilling, bremser, aksler o.l. - ikke er i 100% original stand) da vi ikke kan garantere passform. Det gis ingen returrett på dekk og/eller felg bestilt til ombygde biler.Avhjelp
Dekk24 skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Dekk24, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Dekk24, betaler ikke Dekk24 disse utgiftene.


Ekstraordinære forhold
Dekk24 er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Dekk24 godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Dekk24 sin kontroll, og som Dekk24 ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Dekk24 er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Dekk24 sin side.


Salgspant/Betalingsvilkår
Dekk24 har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.


Endringer i vilkårene
Dekk24 forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


Force majeure
Er Dekk24 forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er dekk24.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


Tvister
Tvister i anledning salg og levering skal forsøkes løst ved kontakt mellom partene direkte.


Forbehold
Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.
Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.