Ved kjøp av komplett hjulpakke ( dekk + felg) inngår omlegging og avbalansering på felg uten kostnad.
Dekk24

Bestilling- og leveringsvilkår

Dette er butikkens gjeldende bestilling- og kjøpsvilkår. sist oppdatert 01.02.2023.

Generelt

Enhver bestilling og leveranse gjøres i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser med mindre det er gjort unntak ved uttrykkelig skriftlig avtale. Nedenstående vilkår skal anvendes på forbruker kjøp , jfr definisjonen i norsk kjøpslov.


Selger er Dekk24 AS, Solgaard Skog 80, 1599 Moss.

Epost: post@dekk24.no

Tlf: 48110002

Org nr: 998052564 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.


Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.


Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.Levering og frakt

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.Vi sender dekk og felger til hele Norge. Fraktprisene på nettsiden er oppgitt for 4 kolli.

Dette gjelder 4 dekk eller 4 felger og komplette hjulsett. Med hjulsett menes 4 dekk og 4 felger ferdig omlagt og avbalansert.Varene leveres til Schenker sine terminaler nærmest deg hvor du selv henter varene.

Kontakt oss for levering hjem til deg.

Varer kan også hentes i vår butikk i Moss.Du vil selv kunne spore varene på Schenker sin nettside ved hjelp av pakkesporingsnummeret som du vil få tilsendt på e-post når varene dine er sendt. Schenker distribuerer ut varer mandag til fredag mellom kl 08.00 til kl 16.00. Du vil bli kontaktet av Schenker når dine varer er ankommet lokal Schenker terminal


Priser

Alle priser er oppgitt i NOK inkl. mva. og miljøavgifter, med mindre annet er nevnt. Den totale kostnaden samt leveringskostnader vil normalt bli oppgitt i handlekurven før bestillingen er foretatt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.


Sikkerhet og personvern

Alle betalinger med kort foretas i samarbeid med DIBS, Walley , vi oppbevarer ingen kredittkortinformasjon hos oss. Betalingene gjennomføres over SSL, som er industristandard for kryptering mellom deg og oss. Ingen kundedata blir delt med tredjeparter, og all informasjon oppbevares i henhold til norsk lov.Levering

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Dekk24 sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter:

Den som er registrert som kunde hos Dekk24, er ansvarlig for betaling av de ytelser Dekk24 eller Dekk24 sine samarbeidspartnere leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Dekk24 sin side.

UAVHENTEDE PAKKER

Ved uavhentede pakker/avvisning av forsendelse står kunden selv ansvarlig for kostnader som påløper ved lagerleie eller andre returrelaterte kostnader. Dersom en forsendelse ikke ønskes mottatt av mottaker vil den automatisk havne på lager hos fraktleverandør. Dette medfører en kostnad på 100,- dagen inntil forsendelsen returneres til oss. Dersom dette inntreffer vil kunde bli refundert for beløpet på bestilt vare, minus eventuelle kostnader forbundet med lagerleie og retur.

VED HJULSKIFT I MOSS:
Ved gjenglemt hjul som ikke hentes til avtalt tid vil det påløpe lagerleie.


Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.


Retting eller omlevering:

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.


Reklamasjon

Før feil meldes til Dekk24, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Dekk24 har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Dekk24 slik at Dekk24 kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Dekk24 melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.


Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler. Det er alltid som minimum 1 års overflategaranti på felger kjøpt hos Dekk24. Hvis felgen har vært påkjørt, har stensprut eller ikke er vedlikeholdt opphører all garanti. Felger med forkrommet overflate eller polert/maskinert overflate med klarlakk er ikke beregnet for norsk vinterklima. Dermed er det ingen overflategaranti på disse ved vinterbruk.


For felger gjelder følgende forbehold og dekkes ikke av garanti:

Skader som følge av steinsprut eller andre ytre påvirkninger.

Skader som følge av feil bruk av verktøy eller feil verktøy.

Skader som følge av bruk av feil vaskemiddel eller vasking med feil redskap.

Skader som måtte oppstå ved feil lagring.

Felger som har polert, polert + klarlakk og chrome overflate skal ikke brukes vinteren og/eller i perioden med salting på veiene.


Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Det kan kun angres på varer som er i sin originale forpakning. Varene må være uåpnet og produktet skal ikke ha vært tatt i bruk og ikke ha skader oppstått i den perioden de har vært i din varetekt. 14 dagers returrett.

*Angreretten gjelder ikke for spesialbestillinger inkl varer som må bestilles fra leverandør eller varer som bestilles på mål etter kundens ønske.

*Angrerett gjelder ikke på kjøp av felgpakker som er sendt ferdig montert med dekk, da varen ikke ansees som ny om den returneres. Dersom felg og dekk er montert og ikke sendt til kunde, vil det påløpe demonteringsgebyr samt returgebyr til leverandør på 10% av hele kjøpesummen.

*Angrerett gjelder ikke ved kjøp av felg som er utenfor bilens originale spesifikasjoner, STRO normen eller endring av sporvidde mer enn 15mm.

*Angrerett gjelder ikke om bilen er på noen måte ombygd (forstilling, bakstilling, bremser, aksler o.l. - ikke er i 100% original stand) da vi ikke kan garantere passform. Det gis ingen returrett på dekk og/eller felg bestilt til ombygde biler.
Avhjelp

Dekk24 skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Dekk24, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Dekk24, betaler ikke Dekk24 disse utgiftene.


Ekstraordinære forhold

Dekk24 er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Dekk24 godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Dekk24 sin kontroll, og som Dekk24 ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.Dekk24 er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Dekk24 sin side.Salgspant/Betalingsvilkår

Dekk24 har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.


Endringer i vilkårene

Dekk24 forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


Force majeure

Er Dekk24 forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er dekk24.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.Tvister

Tvister i anledning salg og levering skal forsøkes løst ved kontakt mellom partene direkte.Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling.

Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23400600.Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.